● نحوه شهادت

شهید همت در جریان عملیات خیبر به برادران گفته بود: «باید مقاومت کرده و مانع از با

زپس گیری مناطق تصرف شده، توسط دشمن شد. یا همه این جا شهید می شویم ویا

 جزیره مجنون را نگه می داریم.» رزمندگان لشکر نیز با تمام توان دربرابر دشمن مردانه

ایستادگی کردند. حاجی جلو رفته بود تا وضع جبهه توحید را از نزدیک بررسی کند، که

گلوله توپ در نزدیکی اش اصابت می کند و این سردار دلاور به همراه معاونش، شهید

اکبر زجاجی، دعوت حق را لبیک گفتند و سرانجام در ۲۴ اسفند سال ۶۲ در عملیات

خیبر به لقاء خداوند شتافتند.

/ 0 نظر / 39 بازدید